Výroční zpráva spolku SOZLit – rok 2017

Výroční zpráva Spolku na ochranu zvířat Litoměřicko SOZLit

Spolek byl založen 17. 2. 2017 a působí v Litoměřicích a nejbližším okolí. Činnostmi, které vykonává, naplňuje cíle dané stanovami. Jde hlavně o pomoc zvířatům v nouzi, a to převážně kočkám, ale v uplynulém roce se dostalo pomoci dalším zvířatům (například havranům, holubům, myškám, ježkům, srnečkovi, pejskům). Členové spolku a dobrovolníci pomáhají zvířatům k nalezení domova, krmí hladové, zajišťují veterinární ošetření zraněných a nemocných zvířat. Stěžejní činností spolku je odchyt a kastrace koček takzvaných „plašanek“. Z velké většiny to jsou ztracené domácí kočky, jen velmi málo odchycených koček se vrátilo do původní lokality, spolek se snaží všem najít bezpečný domov. Neméně důležitou aktivitou spolku je pomoc zvířatům u sociálně slabých lidí, kteří nemají potřebné finance například na kastrace svých koček nebo hledají nový domov pro svá zvířata, aby o ně bylo lépe postaráno.

Hrubý přehled za rok 2017:

  • 89 koček našlo domov
  • 63 kočky byly vykastrovány
  • 79 koček bylo v dočasném domově
  • 3 kočky zemřely na vážná zranění nebo nemoc

Jiná zvířata, kterým bylo pomoženo 5 psů, 2 myši, 1 potkan,1 havran, 3 ježek.

Příjmy spolku pocházejí z darů a z prodeje našich nebo darovaných věcí na bazárcích či blešáku.
V prodejně krmiv pro zvířata je umístěna bedýnka s plakátem, kam pravidelně zákazníci darují krmiv pro kočky v dočasné péči nebo pro pouliční „plašanky“.

Spolek aktivně vyvíjí také osvětovou činnost, vyšlo již několik článků v místních litoměřických novinách, na obecní nástěnky v okolí Litoměřic jsou distribuovány plakátky, které vysvětlují proč kastrovat i to, že se na nás lidé mohou obrátit s žádostí o pomoc s čímkoliv ohledně koček, psů i jiných zvířat.

Spolek spolupracuje s kastračním programem Kaspro, který velice pomáhá řešit situace plachých venkovních koček, takzvaných koček nikoho. Bez pomoci Kaspro by tolik kastrací nebylo finančně možných.

Rok 2017 byl krokem do neznáma a veškeré administrativní záležitosti se členové spolku učí za pochodu. Mnoho jich již roky pomáhalo kočičkám na vlastní pěst, sdružení ve spolku však umožňuje pomoci více zvířatům a kvalitněji.

V následujícím období chceme kromě plnění základních cílů především dále šířit osvětu v okolních obcích, kde je situace s kočkami katastrofální a často je řešena krutými způsoby.

Chceme změnit myšlenkové vzorce lidí, jejich smýšlení o kočkách a chování k nim.

Velkým snem a výhledovým cílem je zřízení kočičí kavárny spolu s klubovnou, kde by byl i tolik postrádaný prostor pro kočičky v akutní nouzi.

Za Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko, Lucie Oravcová, zakladatelka a předsedkyně

 Děkujeme za sdílení!